Skip to main content

Saga Om K. Oloff Tryggwaszon i Norrege Hwilken hafwer warit den berömligste och lofligste Konungh i Norlanden, och därsammestädes Christendomen först och lyckeligst utwidgat. Sammanskrefwen på gammal Swenska eller Gothiska, af Odde Munck ... Nu på nya Swenskan, sampt det Latiniske språket öfwersatt af Jacob Jsthmen Reenhjelm ... Åhr effter Christi bördh 1691. Historia Olai Tryggwae Filii In Norrigia Laudatissimi olim & maxime incluti in Septentrione Regis, Qui omnium primus atque maximo cum successu Christianam Religionem ibidem propagasse fertur Idiomate Gothico s. Svevico vetusto primum condita ab Oddo Monacho Islando Nunc in lingvam hodiernam Sveticam, quin & Latialem translata a Jacobo Jstmenio Reenhjelm.

Bookreader Item Preview

SIMILAR ITEMS (based on metadata)